FAQ – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

NANOCLEAN® jest obecnie jedyną na rynku gamą preparatów myjąco-dezynfekujących z pełnym spektrum biobójczym do parowników klimatyzacji, układów wentylacji i większości powierzchni w najkrótszym czasie. Preparaty czyszczą i dezynfekują w jednym procesie, co ułatwia pracę serwisantom, przyspiesza proces dezynfekcji i gwarantuje skuteczność dezynfekcji na wysokim poziomie. Stosowanie NANOCLEAN® gwarantuje satysfakcję klientów końcowych, czyli użytkowników klimatyzacji.

DEKONTAMINACJA
To rozległe pojęcie polegające na usuwaniu zanieczyszczeń, niszczenia biologicznych czynników chorobotwórczych, które obejmuje m.in. proces czyszczenia i dezynfekcji.

PIERWSZY ETAP DEKONTAMINACJI
CZYSZCZENIE:
Usunięcie widocznych zanieczyszczeń, brudu z powierzchni/przedmiotu do stopnia koniecznego dla jego dalszego etapu dekontaminacji, jakim jest dezynfekcja. Proces mycia jest to bardzo ważnym etapem w procesie dekontaminacji, przy którego prawidłowym wykonaniu następuje redukcja do 80% drobnoustrojów z powierzchni, lecz usunięte drobnoustroje nadal pozostają żywe, Nieprawidłowo wykonany proces mycia może prowadzić do zwiększenia skażenia drobnoustrojami, np. jeśli tej samej szmatki do czyszczenia toalety użyjesz do wycierania blatów w kuchni to wszystkie drobnoustroje przeniesiesz z toalety na blat kuchenny.
Ważne, aby preparaty czyszczące posiadały dobre właściwości myjące np. preparaty alkoholowe nie posiadają skutecznych właściwości czyszczących, dlatego stosujemy je na wcześniej umyte powierzchnie. Włóż brudne naczynia do spirytusu i sprawdź, czy umyję on równie dobrze, jak płyn do mycia naczyń.

DRUGI ETAP DEKONTAMINACJI
ODGRZYBIANIE
Celem odgrzybiania jest zabicie grzybów do poziomu, który nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Proces odgrzybiania to tylko część szerszego pojęcia procesu dezynfekcji. Odgrzybianie nie niszczy innych drobnoustrojów takich jak wirusy, bakterie, prątki, spory.
DEZYNFEKCJA:
Dezynfekcja to szeroki proces, którego celem jest niszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników z powierzchni oraz przedmiotów.
Aby móc porównywać preparaty do dezynfekcji i ich działanie biobójcze powinny być one przebadane zgodnie z normami europejskimi, dotyczącymi chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych. Normy te zawierają się w zestawieniu norm stosowanych do testowania produktów biobójczych, które są akceptowane przez Urząd, Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
W zależności od stopnia niszczenia mikroorganizmów proces dezynfekcji można podzielić na trzy poziomy.
Dezynfekcja niskiego poziomu – usunięcie i zniszczenie bakterii, grzybów i niektórych wrażliwych wirusów.
Dezynfekcja średniego poziomu – wyeliminowanie wszystkich bakterii, prątków, grzybów, wirusów osłonkowych takich jak HIV, HBV, HCV
Dezynfekcja wysokiego poziomu to redukcja bakterii, grzybów, prątków, wirusów osłonkowych i nieosłonkowych (najtrudniejszych to usunięcia Poliowirusy, Adenowirusy, Norowirusy) oraz sporów czyli form przetrwalnikowych bakterii.
DEZYNFEKCJA O PEŁNYM SPEKTRUM BIOBÓJCZNYM
Preparaty dezynfekcyjne charakteryzujące się pełnym spektrum biobójczym, likwidują wszystkie drobnoustroje: bakterie, grzyby, wszystkie wirusy*, prątki i spory
*Skuteczność wirusobójcza określa norma EN14476
Jeżeli produkt biobójczy usuwa najtrudniejsze wirusy Poliowirusy, Adenowirusy, Norowirusy to zgodnie z europejskimi normami dotyczącymi chemicznych środków dezynfekcyjnych przyjmuje się, że usuwa wszystkie inne wirusy

Gama produktów NANOCLEAN® AIR wersja dla Klima – Went (AC-79)– produkty stworzone specjalnie dla serwisów klimatyzacyjnych. Produkty jako jedyne na rynku do czyszczenia, odgrzybiania i dezynfekcji parowników i skraplaczy klimatyzatorów oraz innych urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych HVAC o PEŁNYM SPEKTRUM BIOBÓJCZYM: Wirusy (w tym COVID-19), Bakterie, Grzyby, Spory, Prątki w czasie do 15 minut.
Skutecznie usuwa wszystkie zanieczyszczenia, które mogą mieć wpływ na jakość samego powietrza. Pozostawia odświeżający zapach.

Płyny NANOCLEAN® AIR charakteryzują się pełnym spektrum biobójczym, co oznacza, że posiadają działanie mikrobójcze w zakresie wszystkich drobnoustrojów chorobotwórczych tj. wirusy, bakterie, grzyby, prątkii spory. Badania potwierdzające działanie preparatów NANOCLEAN® AIR zostały przeprowadzone na obligatoryjnych organizmach testowych ujętych w normie europejskiej EN 14885, dotyczącej chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych. Pełne działanie wirusobójcze, bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze i sporobójcze zostało również potwierdzone przez Urząd, Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Płyny NANOCLEAN® AIR likwidują wszystkie wirusy, jeżeli produkt biobójczy usuwa wirusy Polio, Adeno, Noro to zgodnie z europejskimi normami dotyczącymi chemicznych środków dezynfekcyjnych przyjmuje się, że usuwa wszystkie inne wirusy np. SARS-CoV-2 (wywołujący chorobę COVID-19). Skuteczność biobójczą potwierdzają badania wg norm europejskich EN:

ZESTAW BADAŃ:
Grupa: Norma: Organizm: Czas dezynfekcji:
Bakterie EN 13697 Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 5 minut
Staphylococcus aureus ATCC 6538 5 minut
Escherichia coli ATCC 10536 5 minut
Enterococcus hirae ATCC 10541 5 minut
Bakterie EN 13623 Legionella pneumophila ATCC 33152 60 minut
Bakterie EN 1040 Legionella pneumophila ATCC 33152 1 minuta
Bakterie EN 1276 Legionella pneumophila ATCC 33152 1 minuta
Escherichia coli ATCC 10536 1 minuta
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 1 minuta
Staphylococcus aureus ATCC 6538 1 minuta
Enterococcus hirae ATCC 10541 1 minuta
Bakterie EN 13727 Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 1 minuta
Staphylococcus aureus ATCC 6538 1 minuta
Enterococcus hirae ATCC 10541 1 minuta
Grzyby EN 13697 Candida albicans ATCC 10231 15 minut
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 15 minut
(Aspergillus Niger)
Grzyby EN 1275 Candida albicans ATCC 10231 1 minuta
Grzyby EN 1650 Candida albicans ATCC 10231 5 minut
Spory EN 13704 Bacillus subtilis ATCC6633 5 minut
Prątki EN 14348 Mycobactrium terrae DSM 43227 5 minut
Mycobacterium avium DSM 44157 5 minut
Wirusy EN 14476 Adenovirus ATCC VR-5 5 minut
Wirusy EN 14476 Murine Norovirus S99 5 minut
Wirusy EN 14476 Poliovirus LSC -2ab 5 minut
Wirusy EN 14476 Vaccinavirus ATCC-VR 1508 5 minut

Preparat NANOCLEAN® AIR jest dostępny w następujących formach:

  • wygodny płyn Gotowy do użycia (GDU),
  • ekonomiczny płyn w formie koncentratu stosowanym z wodą w stężeniu 5% (1:20)(950ml wody + 50ml koncentratu = 1 L roztworu roboczego)
  • w formie piany w aerozolu z 2 dyszami do użycia bez dodatkowego sprzętu

Standardowo dezynfekcja powinna trwać minimum 1 minutę w celu usunięcia bakterii Legionella Pneumophila, minimum 5 minut dla bakterii, wirusów, sporów, prątków i niektórych grzybów i 15 minut dla pełnego spektrum biobójczego. Zalecamy dezynfekcję w czasie 15 minut dla pełnej skuteczności.
Pełna informacja zawarta jest w karcie technicznej TDS.

 

Preparat NANOCLEAN® AIR gotowy do użycia jest bardziej bezpieczny dla serwisantów, niż inne płyny dostępne na rynku, ponieważ nie ma oznaczeń niebezpiecznych. NANOCLEAN® AIR nie zawiera substancji toksycznych i mutagennych. Nie powoduje podrażnień, alergii i oparzeń. Nie zawiera alkoholu. Jest niepalny. Ma przyjemny zapach i pozostawia na długo uczucie świeżego powietrza.

Preparaty NANOCLEAN® AIR są niepalne na bazie wodnej, dlatego są bardziej bezpieczne do przechowywania. Znacznie ograniczają ryzyko pożaru w porównaniu do produktów na bazie alkoholi i innych palnych rozpuszczalników stosowanych w dezynfekcji klimatyzacji. NANOCLEAN® AIR należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-40°C w suchym miejscu z dala od promieni słonecznych.

 

Koncentrat NANOCLEAN ® AIR stosujemy z wodą w stężeniu 5% (1:20) czyli
np.: koncentrat 50ml + 950ml wody = 1Litr płynu gotowego do użycia 5%.

Mieszanie koncentratu NANOCLEAN® AIR z wodą w stężeniu 5% wg tabeli poniżej:
Stężenie preparatu [%] Stosunek rozcieńczenia Ilość roztworu roboczego GDU 5%: 0.5 L 1 L 5 L 10 L 20 L 25 L 100 L 200 L
5% 1 : 20 Ilość koncentratu: 25 ml 50 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 1250 ml 5 L 10 L

Nie musimy stosować wody destylowanej, możemy stosować również wodę z kranu do rozcieńczania koncentratu NANOCLEAN® AIR. Tak przygotowany roztwór można od razu stosować do dezynfekcji.

Preparaty NANOCLEAN® AIR mają trwałość 3 lata od daty produkcji podane na etykiecie produktu. Również roztwór roboczy sporządzony z koncentratu ma taką samą trwałość jak koncentrat z którego został przygotowany.

Płyny NANOCLEAN® są kompatybilne z większością powierzchni (tkaniny, skóra, plastiki, gumy, metale) jeśli jest stosowany zgodnie z instrukcją. Uwaga: Przed użyciem preparatu na całej powierzchni zawsze zalecamy test wstępny na niewidocznej powierzchni, aby sprawdzić pełną kompatybilność z daną powierzchnią.

  • Badania biobójcze na bakterie, wirusy, grzyby, spory i prątki wg europejskich norm: EN1040, EN13727, EN1276, EN13697, EN13623, EN1275, EN1650, EN14476, EN13704, EN14348
  • Pozwolenie na obrót produktem biobójczym w Polsce.
  • Atest PZH

 

Wszystkie preparaty z gamy NANOCLEAN® posiadają 3 letni termin ważności od daty produkcji. Data ważności jest podana na opakowaniu.

Jesteśmy pewni jakości naszych produktów, dlatego dajemy Ci gwarancję 100% satysfakcji. Jeśli nie będziesz w pełni zadowolony z zestawu, możesz go zwrócić w ciągu 30 dni od daty zakupu, a zwrot pieniędzy otrzymasz do 7 dni po otrzymaniu przez nas zwróconego towaru.